Address List

Address List

 NamePhone number
Department 1Libby Gao0086-13488829639
Jenny Xue0086-15811054539
Linda Liu0086-18611664072
Harvey Han0086-18222907362
Sugar Huang0086-18902009896
Souphia Liu0086-18202610561
Department 2Christina Zhang0086-18610846098
Lisa Liu0086-18512267233
Tiffany Jiang0086-13512453310
Vincent Cao0086-15902272866
Frank Liu0086-15802208079
Department 3Lisany Hao0086-15210423868
Rose Chen 0086-18802269866
Watson Wang0086-18700270952
Alexi Cheng0086-15022329858
Amanda Liu0086-15022793917
Ella Ru0086-15620628929
Paddy Chang0086-13920108431
Department 4Gavin Yang0086-18632214437
Jack Liu0086-18801261551
Ashely Zhao0086-15922297963
Allen Ai0086-15102237097
Kathy Tao0086-13920701398
Department 5Suzy Qin0086-15210837980
Michael Liu0086-13920089125
Grace Chen0086-13602119687
Betty Wong0086-13920998240
Jeremy Liu 0086-15510950809
Vincent Lee 0086-18920197919