address

address


Name Phone number
Department 1Libby Gao 0086-13488829639
Jenny Xue 0086-15811054539
Linda Liu 0086-18611664072
Harvey Han 0086-18222907362
Sugar Huang 0086-18902009896
Souphia Liu 0086-18202610561
Department 2Christina Zhang 0086-18610846098
Lisa Liu 0086-18512267233
Tiffany Jiang 0086-13512453310
Vincent Cao 0086-15902272866
Frank Liu 0086-15802208079
Department 3Lisany Hao 0086-15210423868
Rose Chen 0086-18802269866
Watson Wang 0086-18700270952
Alexi Cheng 0086-15022329858
Amanda Liu 0086-15022793917
Ella Ru 0086-15620628929
Paddy Chang 0086-13920108431
Department 4Gavin Yang 0086-18632214437
Jack Liu 0086-18801261551
Ashely Zhao 0086-15922297963
Allen Ai 0086-15102237097
Kathy Tao 0086-13920701398
Department5Suzy Qin 0086-15210837980
Michael Liu 0086-13602119687
Grace Chen 0086-13602119687
Betty Wong 0086-13920998240
Jeremy Liu 0086-15510950809
Vincent Lee 0086-18920197919